Materiały termoizolacyjne – styropian, wełna mineralna

Styropian

 • Płyty styropianowe
 • Akustyczne płyty styropianowe
 • Formowane płyty styropianowe
 • Wodoodporne płyty izolacyjne
 • Styropiany dachowe
 • Kształtki styropianowe
 • Bloki styropianowe
 • Płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego

Wełna mineralna

 • Płyty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien skalnych
 • Płyty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien skalnych o lamellowym układzie włókien
 • Płyty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien szklanych
 • Płyty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien skalnych pokrytych czarnym welonem szklanym
 • Maty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien szklanych
 • Maty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien szklanych o najwyższych właściwościach izolacyjnych
 • Maty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien szklanych o podwyższonych właściwościach izolacyjnych
 • Lekkie maty z wełny mineralnej otrzymanych z włókien szklanych o wysokiej izolacyjności termicznej

Domix - kompleksowe zaopatrzenie dla branży budowlanej