Kanalizacja i systemy odwodnień – rury, kształtki, separatory

Kanalizacja wewnętrzna

  • Rury kanalizacyjne z polipropylenu
  • Kształtki kanalizacyjne z polipropylenu
  • Syfony
  • Kratki ściekowe

Kanalizacja zewnętrzna

  • Rury i kształtki z PVC
  • Studnie kanalizacyjne i rewizyjne

Systemy odwodnień

  • Systemy odwodnień liniowych z polimerobetonu i PCV do odprowadzania wód opadowych z parkingów i placów o dowolnym natężeniu ruchu
  • Rury i studnie drenarskie

Domix - kompleksowe zaopatrzenie dla branży budowlanej